A cut-e innovatív, rövid és pontos online képességteszteket kínál

Hosszú távú kutatások azt mutatják, hogy a képességtesztek a tartós munkahelyi sikeresség megbízható előrejelzői. Semmilyen más virtuális eszköz nem biztosít a befektetett erőfeszítés és idő vonatkozásában ilyen hozzáadott értéket a személyzeti döntésekhez.

A cut-e úgy fejlesztette ki a scales képességteszteket, hogy azok elvégzésekor nem szükséges tesztadminisztrátor jelenléte. A teszteket így nemcsak diagnosztikai célokra lehet felhasználni, hanem online toborzási és kiválasztási folyamatokhoz is.

A cut-e képességtesztek jellemzői, amitől felhasználóbaráttá és megbízhatóvá válnak

Minden scales alkalmassági teszt a következő jellegzetességekkel rendelkezik:

 • Önmagukat magyarázó, interaktív példasorozatok.
 • Csalásbiztos tesztek az itemgenerátornak köszönhetően. (Ez az egyedülálló technológia minden egyes résztvevőnek egyedi tesztet generál, így meggátolja a csalást, hiszen nem léteznek megoldási minták, és megismételve a tesztet a tanulási hatás elhanyagolható mértékű.)
 • Hardverfüggetlenség, melyet vektorgrafika biztosít. Minden feladat a felhasználó képernyőbeállításához alkalmazkodik (felbontás és arány), ilymódon kerülve el a lehetséges negatív következményeket, melyeket a használt hardver vagy a felhasználó internetkapcsolata okozhat.
 • Többnyelvűség biztosítása az összehasonlíthatóság és korrektség érdekében különböző
  anyanyelvű résztvevők esetére. A rendszer és az eszközök számtalan nyelven rendelkezésre állnak.
 • Valid teszteredmények 15 perces maximális tesztelési idővel.
 • Tudományos megbízhatóság, melyet folyamatos sztenderdizációs és validitásvizsgálatok
  garantálnak egyetemek és vállalatok közreműködésével.
 • A Det Norske Veritas által hitelesítve, az International Test Commission keretrendszeréhez
  igazodva.
 • Tökéletes integrálhatóság az immár meglévő, cégen belüli toborzási rendszerekkel.
 • Nincsenek korlátok az akadálytalan információtechnológia biztosítását kimondó, az
  esélyegyenlőségi törvényben szereplő rendelkezéssel összhangban.

Az új útmutató megmutatja az állásra jelentkezők újratesztelésének legjobb gyakorlatát

A cut-e A jelöltek újratesztelésének irányelvei című kiadványa elmagyarázza, hogy „mikor” indokolt az újratesztelés, „mit” kell újratesztelni és „hogyan” kell azt megvalósítani, valamint hogy hogyan kell értelmezni az eredményeket, és hogyan kell hatékonyan kommunikálni a jelöltekkel. „A jelentkezőknek kevesebb kedvük lesz csalni, ha a felvételi eljárás során világosan tudtukra adjuk, hogy felügyelet alatti újratesztelést fogunk végrehajtani” - jelentette ki Dr. Lochner.

Kutatásokkal alátámasztott tesztfejlesztés

A cut-e számos egyetemmel dolgozik együtt a hallgatóközpontú kutatás terén és saját Nemzetközi Kutatócsoportja segítségével folyamatosan kutatja, kezeli és fejleszti az online értékeléseket.

Egy példa: Nina Galler, a cut-e tanácsadója diplomamunkájában az online értékelés során elkövetett csalás hatásait vizsgálta. „Mivel a szervezetek toborzási eljárásaik során egyre gyakrabban veszik igénybe az online értékelést, csábító a jelöltek számára, hogy megpróbálják manipulálni a teszthelyzetet és lehetőséget keressenek a csalásra. Megvizsgáltunk egy rövid távú memória tesztet, a scales stm-et, és a teszteredményekre gyakorolt hatást.” Tesztjeink még csalásbiztosabbá tétele érdekében az eredményeket beépítettük tesztfejlesztésünkbe.

cut-e képességtesztek használata

A teljes folyamat a cut-e által vagy a kliens által önállóan is irányítható. Különböző rendszerfunkciók állnak rendelkezésre az új projektek és jelöltek felvételére, hozzáadására, e-mailek kiküldésére és különféle riportok készítésére.

Az eredmények egyszerűen és gyorsan lekérdezhetőek online. A jól áttekinthető táblázatos profiljelentések mellett leíró jelentések is generálhatóak.

A rendszer, a tesztek és a riportok számos nyelven elérhetőek. További nyelvi verziók kérésre rendelhetőek. A nemzetközi és helyi normacsoportok csakúgy, mint a nyelvi verziók folyamatos frissítés alatt állnak.

Milyen előnyei vannak az adaptív teszteljárásoknak?

Az adaptív teszteljárás számos előnyt kínál a hagyományos teszteljárásokkal szemben, amelyeket a klasszikus tesztelméletek alapján fejlesztettek ki. Dr. Katharina Lochner, a cut e kutatási igazgatója elmagyarázza az adaptív teszteljárás működési elvét.

Mi az adaptív tesztelés?
Lochner: „Az adaptív tesztelés esetében a teszt vagy a kérdőív a tesztszemély válaszaihoz igazodik. Mi a kognitív teljesítőképességet mérjük, ilyen pl. a számfogalmi gondolkodás és a koncentrációképesség. Ilyenkor a tesztszemély automatikusan olyan kérdést (itemet) kap, amely a legtöbb információt szolgáltatja számunkra. A kérdőívvel a jelölt személyiségéről, képességeiről, motivációiról és értékrendjéről akarunk valamit megtudni, és megvizsgáljuk, hogy ezen aspektusok közül melyek "rajzolódnak ki" erőteljesebben vagy melyek a kevésbé kifejezőek. Ezt úgy érjük el, hogy különböző kiválasztott ismertetőjegyeket kell összehasonlítani. Az adaptív kérdőív esetében nem szükséges valamennyi koncepciót összehasonlítani a többivel, csak a hasonlókat.“

Milyen előnyei vannak az adaptív tesztelésnek?
Lochner: „A tesztben a jelöltnek nem kell megoldania azokat az itemeket, amelyek számára túlságosan könnyűek vagy túl nehezek. Ezáltal lerövidül a kitöltési idő. Ezen túlmenően a jelölt nem unatkozik a számára könnyű itemeknél, és nem érzi megterhelőnek a nehéz feladatokat. A kérdőív kitöltésekor hasonlóképpen érez a jelölt: Azáltal, hogy nem kell küszködnie a szükségtelen állításokkal, lényegesen lerövidül a kitöltési idő. Ez nemcsak a jelöltek számára kellemes, hanem a cég számára is, ahol a jelölt állásra pályázik. Egy vizsgálat kimutatta, hogy sok jelentkező abbahagyta a kérdőív kitöltését, ha az több mint 20 percig tartott. Azok, akik ezt tették, többnyire nagyon jó jelöltek, akik szeretnének az adott cégnek dolgozni. Az ilyen jelöltektől nem lehet elvárni, hogy kellemetlenül hosszú kérdőívet töltsenek ki, mivel ugyanolyan esélyekkel rendelkeznek más cégeknél a kiválasztási eljárás során.

További előny, hogy az adaptív módszernek köszönhetően a tesztek és kérdőívek még biztonságosabbak. Egy teszt minden egyes kitöltése más és más – az egyes tételek ugyanis eltérőek, mert minden esetben más-más itemek szerepelnek a tesztben. Ez lehetetlenné teszi, hogy a jelöltek megszerezzék vagy előre megtanulják a válaszokat, és így csaljanak a kiválasztási eljárás során.“

Vannak az adaptív tesztelésnek valamilyen hátrányai is?
Lochner: „Az alkalmazásuk során tapasztalt nyilvánvaló előnyük mellett az adaptív tesztek és kérdőívek kifejlesztése rendkívüli erőfeszítést és járulékos költségeket igényel.“ Az itemek hosszú listájának megfogalmazására, és nagyszámú mintán történő tesztelésre és validálásra van szükség. Mindez időt és pénzügyi befektetést igényel. Adaptív teszteket akkor érdemes kifejleszteni, ha számottevő tesztszeméllyel lehet számolni. Ezenfelül a tesztelést elektronikus formában kell lebonyolítani. Mielőtt elkezdték használni a számítógépet a mindennapi életben, több próbálkozás is történt az adaptív módszer használatára a papír alapú tesztelésben. Kimenete azonban körülményes volt, és esetenként pedig lehetetlennek bizonyult.

A tesztszemélyek számára azt jelenti az adaptív módszer, hogy nem térhetnek vissza egy adott itemhez, és nem módosíthatják a választ. Az adott választ már nem lehet megváltoztatni. Ezenfelül csak azt az itemet lehet megoldani, amely éppen megjelenik a monitoron. Ezért nem lehet egyetlen itemet sem átugrani. Mindkét szempont (lehetetlen visszatérni egy előző, illetve előre ugrani egy másik itemre) bizonyos stresszt jelenthetnek a jelölt számára. Nem létezik továbbá két azonos teszt vagy kérdőív, mint a nem adaptív tesztelési mód esetében, amikor is minden tesztszemély ugyanazokat az itemeket dolgozza fel.“

Van egyszerű módja, hogy megtaláljuk az illeszkedést egy jelölt képességei és a pozíció elvárásai között?

Az Occupational Information Network (O*NET) egy online adatbázis, mely validált információkat tartalmaz több száz különböző foglalkozásról, beleértve a szükséges tudást, készségeket, képességeket és elvárt képzettségi szintet. Ez az adatbázis világszerte rengeteg munkához szolgál referenciaforrásként.

A cut-e és az O*NET adatbázisának összekapcsolásával létrehoztuk az online cut-e termékkeresőt, ami lehetővé teszi, hogy bármilyen munkakörre rákereshessen. Például keressen rá a “psych” szótöredékre, és látni fog egy sor lehetséges munkakört, pl. klinikai pszichológus, pszichiáter és pszichiátriai technikus. Ezután rákattintva az egyik pozícióra még több információhoz juthat róla, közvetlenül az O*NET adatbázisából, beleértve a munkafeladatokat és a tipikus fizetéseket. Emellett elemeztük is minden munka követelményeit, és készítettünk egy listát a portfóliónkból ajánlott tesztekről és kérdőívekről. Ez segít minden munkakörnél a jelöltek felmérésében.

Általában, mielőtt használni kezdünk egy tesztet, szeretnénk megbizonyosodni róla egy előzetes validációs vizsgálat során, hogy a választott teszt valóban tükrözi-e a munkakör követelményeit (tartalmi validitás) és hogy a releváns vonást vagy képességet méri-e fel (konstruktum validitás).

Nagy kihívást jelent minden egyes munkakörnél elvégezni ezeket a validitás vizsgálatokat. Ugyanakkor, mivel az O*NET adatbázisa megmondja a munkakör elvárásait, felgyorsíthatja a folyamatot a validitás feltételezésével arra alapozva, hogy a tesztek már validálva lettek korábban az adott elvárásokkal, képességekkel szemben. Ezt nevezzük „összegező validitásnak”. Bizonyos országokban ez számít elfogadható, elégséges validációnak. Máshol, mint az USA vagy a UK, emellett egy utólagos validációt is el kell végezni, hogy meggyőződjünk róla, hogy a teszt azt jelzi előre, aminek az előjelzésére vagy megbecslésére hivatott (kritérium validitás).

A cut-e 30 eltérő scales képességmérő teszttel rendelkezik, melyek lefedik a verbális és numerikus képességeket, absztrakt logikai képességeket, speciális tudást/készségeket és specifikus kognitív képességeket, mint a reakciósebesség, multitasking vagy rövidtávú memória.

Tesztjeinket tetszés szerint kombinálhatja, hogy felmérje egy adott pozícióhoz szükséges speciális tudást, készségeket és képességeket. Ahelyett, hogy végig kellene böngésznie különböző jelentéseket minden egyes képességtesztnél, kaphat akár egyetlen, validált eredmény-összefoglalót, mely egy illeszkedési pontszámot mutat minden jelöltnél az adott pozícióra. Ez sokkal egyszerűbbé és gyorsabbá teszi Önöknek a legjobb jelöltek kiválasztását.

Hogyan győzheti le a csalást és hogyan ellenőrizheti, hogy az eredmények a megfelelő jelölttől származnak-e?

„Becsületességi szerződést” kell kötnie a jelöltekkel. Tudatosítsa bennük, hogy ha/amikor meghívást kapnak egy interjúra, ismételt tesztelésnek lesznek alávetve, és minden jelentősebb ellentmondást ki fognak vizsgálni.

Ennél is fontosabb, hogy bizonyosodjon meg arról, hogy az Ön által használt eszközök önmagukban is stabilak és csalásbiztosak legyenek az olyan technológiák alkalmazásával, mint az itemgenerátor és az adaptív tesztelés, valamint olyan itemformátumok tervezésével, amelyeket valóban nehéz feltörni. A cut-e a kezdetektől fogva felügyelet nélküli internetes használatra fejlesztette ki mérőeszközeit, és mindig azt tartotta szem előtt, hogy hogyan lehetne azokat a lehető legcsalásbiztosabbá tenni.

Megkérdeztük a szakértőt: Hogyan lehet úgy kidolgozni az online teljesítményteszteket, hogy védjenek a csalás ellen?

Gyakran vannak fenntartások az online értékeléssel kapcsolatban, különösen akkor, ha felügyelet nélkül alkalmazzák. A cut-e, mint az online pszichometria szakértője, rendszeresen kap kérdéseket az ügyfelektől ezzel kapcsolatban. Megválaszoltunk néhányat a leggyakrabban feltett kérdések közül.

A válaszadó személye - ki vesz részt az értékelésben?
Az online értékelési eszközök használatakor a vállalatok gyakran bizonytalanok a tekintetben, hogy a jelöltek egyedül töltik-e ki a teszteket, vagy valaki segít nekik vagy közreműködik a jobb eredmény elérése érdekében. Honnan lehet tudni, hogy az a személy, aki a tesztet kitöltötte, tényleg a mi jelöltünk-e, és hogy önállóan oldotta-e meg a tesztet?

Az online értékelés alkalmazása akkor a leghatékonyabb, amikor nagyszámú jelölt közül választjuk ki az embereket. Az online mérőeszközöknek az előszűrés során történő alkalmazásának célja az elégtelen teszteredményeket elért jelentkezők kizárása (úgynevezett negatív szelekció). Az interneten jól teljesítő jelentkezőt ezt követően meghívják egy állásinterjúra és/vagy egy alaposabb értékelésre. A helyszínen ismételt tesztelés alá lehet és kell vetni őket (úgynevezett újratesztelés) más képességmérésekkel kombinálva. Ezen a ponton nyilvánvalóvá válik, ha a teszteredmények sokkal alacsonyabbak, mint az online előszűrés során, ami valamilyen szabálytalanságot jelez.

Egy egyszerű módja a csalási kedv csökkentésének, ha bemutatjuk az újratesztelési eljárást az online teszt alkalmazása előtt. Ez általában kiküszöböli a problémát. A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a hamis személyazonosság használatára tett kísérletek már nem merülnek fel ott, ahol ezt az eljárást alkalmazzuk.

Készülés a tesztekre – tudnak a jelöltek gyakorolni?
A kognitív képességek fejleszthetőek. Ezért az online teszteken elért teljesítmény javítható, vagy legalábbis ez a feltételezés.

Bár úgy tűnik, hogy ez igaz, mégsem befolyásolja a kiválasztási folyamatot jelentősen, mert a teszteket hosszú ideig kellene gyakorolni ahhoz, hogy jelentős javulást lehessen elérni a teljesítményben.

Egy példa: Képzelje el, hogy szüksége van egy jó futóra. Annak érdekében, hogy kiválassza a legjobb futót, össze kell mérnie a futási idejüket. Tegyük fel, hogy az egyik jelölt a tesztfutás előtt egy nappal intenzíven edz. Ez csekély vagy akár negatív hatással lesz a teszteredményére. De ha a futási képességét a tesztet megelőzően hat hónapon keresztül fejleszti, a teljesítménye javulni fog. Ön örülni fog egy ilyen jó teljesítménynek és kiválasztja a jelöltet. A jelölt kitartó erőfeszítése és gyakorlása hatására végül jobb futóvá vált. Ugyanez a helyzet a kognitív képességekkel.

Megoldási minták - Az online tesztekre adandó válaszok nem járnak kézről kézre?
A megoldási mintákhoz való internetes hozzáférés valódi probléma a hagyományos tesztek esetében. Ezért óvatosnak kell lennünk, hogy ne tervezzünk statikus online teszteket. Alapvető fontosságú, hogy sok különböző tesztváltozat létezzen, amelyek kérdései (itemjei) egy kérdésadatbázisból, az úgynevezett itemgenerátorból származnak. Ily módon minden jelölt válogatott, ugyanakkor összehasonlítható itemekből álló egyéni tesztverziót kap. A megoldási minták már nem segítenek a jelöltnek. Számtalan párhuzamos változat generálható egy itemadatbázisból, valamint annak a valószínűsége, hogy két jelölt ugyanazt a tesztet kapja, kisebb, mint tízszer egymás után nyerni a lottón. A különböző itemekhez rendelt nehézségi érték garantálja, hogy összességében a nehézség minden jelölt esetében ugyanaz marad.

Segédeszközök – használhatók csalásra?
Mi a helyzet a számológépek, illetve segédeszközök előnyszerzés céljából történő használatával?

A kihívás a tesztek fejlesztésében rejlik. A tesztfeladatokat úgy kell megtervezni, hogy a segédeszközök egyáltalán ne jelentsenek semmiféle előnyt. Például egy számolási készség mérésére szolgáló teszt fejlesztésénél úgy kell a tesztet megalkotni, hogy a számológép használata egyáltalán ne jelentsen többlet előnyt. Például a jelölteket felkérjük, hogy az üres helyekre írjanak egyenleteket vagy a számolásban használt más szimbólumokat. Ez logikus gondolkodást igényel, és nem pusztán műveleti feladat. Egy másik lehetőség az lenne, hogy az utasításban kikötnénk, hogy a számológép használata valamennyi jelölt számára megengedett, de akkor némileg eltérő készségeket mérnénk.

A scales képességtesztek áttekintése

Absztrakt logikai képességek

 • Helyzetmegítélés tesztek

  What does this assessment measure?

  Behaviours given specific work-based scenarios.

  What is the task?

  The test taker is presented with descriptions of real-life work situations and is asked: what would you do if faced with this situation? These scenarios reflect the everyday decisions that people in the specific role may need to make. The test takers’ responses are compared to the answers considered to be the right action by 'subject matter experts' on the role.

 • scales cls - Induktív logikai gondolkodás

  A teszt az induktív logikai gondolkodás képességét méri (következtetés egyes esetekből általános összefüggésekre). A tesztkitöltő feladata, hogy megtalálja az ábrák közötti szabályszerűségeket és kölcsönös összefüggéseket, majd a felismert szabályok szerint két különböző kategóriába sorolja ezeket. A felismert szabályokat alkalmazni kell ahhoz, hogy az ábrákat a megfelelő kategóriába rendeljük.

 • scales clx - Inductive-logical Reasoning

  What does this assessment measure?

  Inductive logical reasoning

  What is the task?

  The test-taker is presented with two different categories of tables. In this test the task is to find out rules and relationships within a given pattern and to apply these rules to other patterns.

  Each test is created by an item generator at run-time. This means that the assessment is different for each test taker thereby helping to prevent cheating, which is important when running unsupervised online administrations.

 • scales ix – Induktív logikai gondolkodás

  A teszt a logikus gondolkodás képességét méri. A feladat azonosítani az általános szabályt, és megtalálni azt az objektumot, melyre nem illik a szabály.

 • scales lst - Deduktív logikai gondolkodás

  A teszt a deduktív logikai gondolkodás képességét méri (következtetés általános szabályszerűségekből az egyes esetek jellemzőire). A tesztben egy rács látható, mely több objektumot tartalmaz. A rács egyik cellája egy kérdőjellel van jelölve. Minden objektum csak egyszer szerepelhet soronként és oszloponként is. A feladat kitalálni, milyen objektum kerül a kérdőjel helyére.

 • scales sx - Deduktív logikai gondolkodás

  A teszt a deduktív logikai gondolkodás képességét méri (következtetés általános szabályszerűségekből az egyes esetek jellemzőire). A kitöltőnek ki kell választania az adott eredmény eléréséhez szükséges helyes operátorokat. A válaszadás formátuma és a hozzáadott adatok kizárják a találgatást.

Kreativitás

 • sparks - Kreativitás

  A sparks az első kreativitás teszt, mely felügyelet nélkül kitölthető és teljesen automatikus pontozási rendszerrel működik. A teszt kitöltőinek geometriai alakzatok készletéből kell képeket, objektumokat létrehozniuk, majd címet kell adniuk a képnek. A négy előre adott geometriai alakzatot át lehet húzni és rádobni a rajzterületre, az alakzatok mérete és pozíciója megváltoztatható, és másolni, többszörözni is lehet őket.

Integritás

 • Helyzetmegítélés tesztek

  What does this assessment measure?

  Behaviours given specific work-based scenarios.

  What is the task?

  The test taker is presented with descriptions of real-life work situations and is asked: what would you do if faced with this situation? These scenarios reflect the everyday decisions that people in the specific role may need to make. The test takers’ responses are compared to the answers considered to be the right action by 'subject matter experts' on the role.

 • squares – Integritás kérdőív

  A kérdőív az integritás, megbízhatóság felmérésére szolgál, illetve mérhetővé teszi a kontraproduktív munkahelyi viselkedés előfordulásának valószínűségét. Az innovatív válaszadási formátumnak köszönhetően a kérdőív közérthető és egyszerű a használata.

Numerikus képességek

 • Helyzetmegítélés tesztek

  What does this assessment measure?

  Behaviours given specific work-based scenarios.

  What is the task?

  The test taker is presented with descriptions of real-life work situations and is asked: what would you do if faced with this situation? These scenarios reflect the everyday decisions that people in the specific role may need to make. The test takers’ responses are compared to the answers considered to be the right action by 'subject matter experts' on the role.

 • scales eql - Számolás

  A teszt az alapszintű számolási képességet méri. A teszt egyenleteket tartalmaz üres helyekkel és megadott eredménnyel. A kitöltőnek ki kell egészítenie az üres helyeket számokkal úgy, hogy értelmes egyenletet kapjon.

 • scales numerical (admin) - Numerikus következtetés-levonás

  A teszt a táblázatok, listák és grafikonok formájában megadott numerikus információk kikeresését és alkalmazását méri különféle kérdésekre való válaszadáson keresztül. A tesztnek esettanulmány jellege van, és egy vállalati forgatókönyvet tartalmaz.

 • scales numerical (finance) - Numerikus következtetés-levonás

  A teszt a logikus következtetések levonását méri a táblázatok és grafikonok formájában megadott komplex numerikus információk alapján. A teszt a releváns információk kikeresését és alkalmazását is méri különféle kérdésekre való válaszadáson keresztül. A teszt egy modern irodai szoftver használatát imitálja.

 • scales numerical (industry) - Numerikus következtetés-levonás

  A teszt a logikus következtetések levonását méri a táblázatok és grafikonok formájában megadott komplex numerikus információk alapján. A teszt a releváns információk kikeresését és alkalmazását is méri különféle kérdésekre való válaszadáson keresztül. A teszt egy modern irodai szoftver használatát imitálja.

 • scales numerical consumer - Numerikus következtetés-levonás

  A teszt a logikus következtetések levonását méri a táblázatok és grafikonok formájában megadott komplex numerikus információk alapján. A teszt releváns információk nagy mennyiségű számadatból való célirányos kikeresésének képességét is méri. A teszt egy modern irodai szoftver használatát imitálja.

Személyiség

 • ADEPT-15 - Work-related behaviour

  What does this assessment measure?

  Identifies one’s work-based preferences, work styles, and personality traits.

  What is the task?

  The test taker is presented with five pairs of statements per page and needs to indicate the extent to which he or she agrees with more. The questionnaire is based on 15 scales and has been developed using adaptive techniques. This means that statements are presented together based on the responses to earlier items by the test taker.

 • Helyzetmegítélés tesztek

  What does this assessment measure?

  Behaviours given specific work-based scenarios.

  What is the task?

  The test taker is presented with descriptions of real-life work situations and is asked: what would you do if faced with this situation? These scenarios reflect the everyday decisions that people in the specific role may need to make. The test takers’ responses are compared to the answers considered to be the right action by 'subject matter experts' on the role.

 • shapes (basic) – Munkához kötődő viselkedés

  A kérdőív kifejezetten kereskedelmi és technikai, alsó- vagy középfokú végzettséget igénylő munkakörökre lett tervezve. Adaptív kérdőív, mely megbízható alapot nyújt újoncok, szakértők és szolgáltató területen dolgozók kiválasztásához.

 • shapes (executive) – Munkához kötődő viselkedés

  A shapes management kérdőív jelentősen módosított és kibővített verziója (az elsődleges skálák és tételek eltérőek).

 • shapes (expert) – Munkához kötődő viselkedés

  Nem mér vezetői potenciált/viselkedést.  A shapes management kérdőív módosított és rövidített verziója (néhány tétel eltérő).

 • shapes (graduate) – Munkához kötődő viselkedés

  A kérdőív kitöltéséhez nem szükséges vezetői tapasztalat. A shapes management kérdőív módosított és rövidített verziója (néhány tétel eltérő).

 • shapes (management) – Munkához kötődő viselkedés

  A kérdőív kifejezetten a vezetői potenciált/viselkedést méri.

 • shapes (sales) – Munkához kötődő viselkedés

  A shapes management kérdőív jelentősen módosított verziója (néhány shapes elsődleges skála és néhány views skála új kombinációja, néhány tétel eltérő). A kérdőív alkalmas felsőfokú végzettséggel nem rendelkező jelöltek felmérésére is.

 • Valósághű munkabemutatók

  What does this assessment measure?

  Realistic Job Previews (RJPs) assess the suitability of potential job applicants for an organisation or industry by providing an insight into the specific role, company or sector. The potential applicant learns about the day-to-day challenges and tasks of the role and discovers the strength of fit between the job and him or herself.

  What is the task?

  The potential applicant is presented with typical on-the-job scenarios and asked: What would you do in this situation?  Feedback is provided immediately, and tailored to the responses given by the individual.

Specifikus kognitív képességek

 • Helyzetmegítélés tesztek

  What does this assessment measure?

  Behaviours given specific work-based scenarios.

  What is the task?

  The test taker is presented with descriptions of real-life work situations and is asked: what would you do if faced with this situation? These scenarios reflect the everyday decisions that people in the specific role may need to make. The test takers’ responses are compared to the answers considered to be the right action by 'subject matter experts' on the role.

 • scales blo - Munkamemória, szenzoros memória

  A teszt a munkamemóriát (ultra rövid távú memória) és a szenzoros memória kapacitását méri. A feladat minél gyorsabban eldönteni, hogy a látott kép azonos-e a kettővel korábban látott képpel.

 • scales clues - Információkezelés

  A teszt az információkezelési kompetenciát méri komplex szituációkban. Felméri, hogyan kezeli a személy a nagy mennyiségű információkat, mennyire képes prioritásokat felállítani, döntéseket hozni és cselekvésorientáltan reagálni. A kitöltőnek helyettesítenie kell egy projektmenedzsert, és felelnie az e-mail fiókja működtetéséért. A teszt egy modern irodai szoftver használatát imitálja; az új e-mailek folyamatosan érkeznek a kitöltés közben.

 • scales cmo - Észlelési sebesség

  A teszt az észlelési sebességet és megfigyelőképességet méri. A feladat minél gyorsabban meghatározni a képernyőn mozgó objektumok számát.

 • scales e3+ - Koncentráció

  A teszt a koncentrációs képességet méri, illetve a monotóniatűrés vizsgálatára is alkalmas. A tesztkitöltő feladata az, hogy helyesen és a lehető leggyorsabban reagáljon az eltérő szimbólumokra.

 • scales lct - Tanulási hatékonyság

  A teszt a tanulási hatékonyságot méri. A tesztkitöltő feladata, hogy pontosan meghatározott sorrendben megjegyezze az alakzatokat, fokozatosan és minél nagyobb számban. Ezáltal a teszt méri a rövid távú memória kapacitását, valamint a tanulási képességet.

 • scales mem (shipping) - Spatial Memory

  What does this assessment measure?

  Spatial memory

  What is the task?

  The test taker is required to memorise sea marks and their position. High scores indicate good perceptual abilities and a good short term memory.

  Each test is created by an item generator at run-time. This means that the assessment is different for each test taker thereby helping to prevent cheating, which is important when running unsupervised online administrations.

 • scales mem - Téri memória

  A teszt a téri memóriát méri. A feladat megjegyezni közlekedési jelzéseket és a pozíciójukat egymáshoz képest. A magas pontszám jó észlelési képességre és jó rövid távú memóriára utal.

 • scales mt (cc) – Multitasking képesség

  What does this assessment measure?

  Ability to multi-task

  What is the task?

  The test taker is presented with three different tasks and is required to work through these simultaneously. These tasks include checking the area number of an incoming telephone number, focused calculation and focused checking. Immediate feedback is given regarding their answer and the test includes graduated difficulty levels.

  Each test is created by an item generator at run-time. This means that the assessment is different for each test taker thereby helping to prevent cheating, especially important for unsupervised, online administration.

 • scales mt (drv) - Multitasking képesség

  A teszt több feladat egyidejű végzésének képességét méri (multitasking). A scales mt-drv tesztben a személynek egyszerre kell reagálnia egy jelre időnyomás alatt, számolnia kell és ellenőriznie egy számsort. A kitöltő azonnali vizuális visszajelzést kap, hogy válasza helyes volt vagy sem. A mérés magában foglalja a multitasking teljesítményének gradiensét is.

 • scales nav - Irányérzékelés

  A teszt feladatában a kitöltőnek meg kell határoznia, melyik irányba tart a gépjármű különböző manőverek után. Ezáltal a teszt az irányérzékelést méri. A magas pontszám a kiváló téri tájékozódási képességet jelzi különféle irányváltoztatások után is, például autóvezetés közben.

 • scales ndb - Téri tájékozódás (főként repülési kontextusban)

  A teszt a téri tájékozódás képességét méri. A feladat egy repülőgép helyzetének és pályájának meghatározása egy nem irányító jeladóhoz képest, egy giroszkóp és egy rádióiránytű segítségével.A teszt a téri tájékozódás képességét méri. A feladat egy repülőgép helyzetének és pályájának meghatározása egy nem irányító jeladóhoz képest, egy giroszkóp és egy rádióiránytű segítségével.

 • scales rt - Reakciósebesség

  A teszt a reakciósebességet és az összpontosítás képességét méri. A feladat, hogy a tesztkitöltő a lehető leggyorsabban reagáljon a képernyőn megjelenő két azonos szimbólumra.

 • scales spc - Vizuális gondolkodás

  A teszt a vizuális-téri gondolkodás képességét méri. A feladat megtalálni a hibákat a minta másolatában, amely eredetije is látható a képernyőn. A másolat lehet az eredeti tükörképe vagy elforgatott mása.

 • scales spr - Téri gondolkodás

  A teszt a térbeli gondolkodás képességét méri. A tesztkitöltő feladata egy 3D-s objektum helyes leképezése 2D-re, miközben az objektumot tetszőlegesen forgathatja.

Specifikus tudás

 • Helyzetmegítélés tesztek

  What does this assessment measure?

  Behaviours given specific work-based scenarios.

  What is the task?

  The test taker is presented with descriptions of real-life work situations and is asked: what would you do if faced with this situation? These scenarios reflect the everyday decisions that people in the specific role may need to make. The test takers’ responses are compared to the answers considered to be the right action by 'subject matter experts' on the role.

 • scales lt-d - Német nyelvi készség

  A teszt a német nyelvi készséget méri három szempont mentén: folyékony nyelvismeret, szókincs, helyesírás. Kompatibilis a hat szintű, európai CEFR keretrendszerrel.

 • scales lt-e - Angol nyelvi készség

  A teszt az angol nyelvi készséget méri három szempont mentén: folyékony nyelvismeret, szókincs, helyesírás. Kompatibilis a hat szintű, európai CEFR keretrendszerrel.

 • scales lt-no - Norvég nyelvi készség

  A teszt a norvég nyelvi készséget méri három szempont mentén: folyékony nyelvismeret, szókincs, helyesírás. Kompatibilis a hat szintű, európai CEFR keretrendszerrel. Minden feladatsort a teszt feladatgenerátora hoz létre a teszt működése közben. Ez lehetetlenné teszi a tesztre való előzetes felkészülést és a csalást. Így alkalmazható felügyelet nélküli kitöltéskor is.

 • scales lt-se - Svéd nyelvi készség

  A teszt a svéd nyelvi készséget méri három szempont mentén: folyékony nyelvismeret, szókincs, helyesírás. Kompatibilis a hat szintű, európai CEFR keretrendszerrel. Minden feladatsort a teszt feladatgenerátora hoz létre a teszt működése közben. Ez lehetetlenné teszi a tesztre való előzetes felkészülést és a csalást. Így alkalmazható felügyelet nélküli kitöltéskor is.

 • scales mtu - Mechanikai-technikai gondolkodás

  A teszt a mechanikai-technikai gondolkodás képességét méri számos témakörben.

 • scales tmt - Alkalmazott számolás

  A teszt az alkalmazott számolási képességet méri négy eltérő területen: egységek átváltása, hármas szabály, százalékszámítás, terület- és térfogatszámítás.

Értékek, motiváció és kultúra

 • chatAssess – Munkához kötődő érdeklődés és motiváció

  What does this assessment measure?

  Behaviour, personality and ability in client specific work-based scenario and using mobile, interactive technology and simulating real-time instant-messaging.

  What is the task?

  The test taker is presented with incoming real-life work messages from different people and responds by selecting from one of the answer options given. Based on the test taker response, subsequent questions or situations are presented. The test uses a simulated instant-messaging format and making for a more realistic and enjoyable presentation than traditional situational judgement tests.

 • Helyzetmegítélés tesztek

  What does this assessment measure?

  Behaviours given specific work-based scenarios.

  What is the task?

  The test taker is presented with descriptions of real-life work situations and is asked: what would you do if faced with this situation? These scenarios reflect the everyday decisions that people in the specific role may need to make. The test takers’ responses are compared to the answers considered to be the right action by 'subject matter experts' on the role.

 • Valósághű munkabemutatók

  What does this assessment measure?

  Realistic Job Previews (RJPs) assess the suitability of potential job applicants for an organisation or industry by providing an insight into the specific role, company or sector. The potential applicant learns about the day-to-day challenges and tasks of the role and discovers the strength of fit between the job and him or herself.

  What is the task?

  The potential applicant is presented with typical on-the-job scenarios and asked: What would you do in this situation?  Feedback is provided immediately, and tailored to the responses given by the individual.

 • views – Munkához kötődő érdeklődés és motiváció

  A views egy adaptív komputerizált kérdőív, mely segít az egyén munkával összefüggő értékeit, motivációit és érdeklődését felmérni. Egyedi mérési technológiájával ideális eszköz a karriertanácsadáshoz, coachinghoz és csapatfejlesztéshez.

Verbális képességek

 • Helyzetmegítélés tesztek

  What does this assessment measure?

  Behaviours given specific work-based scenarios.

  What is the task?

  The test taker is presented with descriptions of real-life work situations and is asked: what would you do if faced with this situation? These scenarios reflect the everyday decisions that people in the specific role may need to make. The test takers’ responses are compared to the answers considered to be the right action by 'subject matter experts' on the role.

 • scales verbal (admin) - Verbális következtetés-levonás

  A teszt a cikkek, adatlisták és instrukciók formájában megadott verbális információk kikeresését és alkalmazását méri különféle kérdésekre való válaszadáson keresztül. A tesztnek esettanulmány jellege van, és egy vállalati forgatókönyvet tartalmaz.

 • scales verbal (consumer) - Verbális következtetés-levonás

  A teszt a logikus következtetések levonását méri komplex verbális információk alapján. A teszt releváns információk nagy mennyiségű szóbeli adatból való célirányos kikeresésének képességét is méri. A teszt egy modern irodai szoftver használatát imitálja.

 • scales verbal (finance) - Verbális következtetés-levonás

  A teszt a logikus következtetések levonását méri komplex verbális információk alapján. A teszt releváns információk nagy mennyiségű szóbeli adatból való célirányos kikeresésének képességét is méri. A teszt egy modern irodai szoftver használatát imitálja.

 • scales verbal (industry) - Verbális következtetés-levonás

  A teszt a logikus következtetések levonását méri komplex verbális információk alapján. A teszt releváns információk nagy mennyiségű szóbeli adatból való célirányos kikeresésének képességét is méri. A teszt egy modern irodai szoftver használatát imitálja.

 • scales verbal (instruct) - Egyszerű utasítások megértése

  A teszt szöveges üzenetek, egyszerű instrukciók megértését és verbális információk értékelését méri. A feladat minél gyorsabban értékelni, hogy egy állítás, mely egy szöveges üzenetre utal, igaz vagy hamis. A háttérben álló információs szövegek egyszerű instrukciók vagy utasítási kézikönyvek.

cut-e termékkereső

Keressen több mint 40 különböző online pszichometriai eszközünk között, hogy megtalálja az igényeinek megfelelő tesztet vagy kérdőívet.
Keresés
Téma szerint
Instrument
Kapcsolat

Hívjon minket

vagy lépjen velünk kapcsolatba itt

Iratkozzon fel: talentNews