A tehetségek utánpótlásának megoldása

Ova Schulze elmondja, hogyan támogatta a cut-e az Ericssont egy nemzetközileg sztenderdizált tehetségértékelési stratégiával, hogy így garantálják, hogy a legalkalmasabb személyek a megfelelő helyre a megfelelő időben kerüljenek.

„Olyan értékelési megoldást kerestünk, amit központilag tudunk irányítani a különböző munkakörökön és funkcionális területeken keresztül.”

A kulcsteljesítményt nyújtók támogatása és megtartása az üzleti előny érdekében

A tehetségek felderítése és megnyerése egy dolog. A kulcsteljesítményt nyújtók támogatása és megtartása azonban újfajta kihívást jelent. Az ő megtartásukba való befektetés növeli az üzleti nyereségességet, valamint stabilitást és kiszámíthatóságot nyújt.

Önökkel együttműködve értjük meg és azonosítjuk azt, ami igazán nélkülözhetetlen a jövőben az Önök vállalatánál, legyen az készség vagy kompetencia, és segítünk Önöknek prediktív elemzéssel és élvonalbeli online értékeléssel alátámasztani a tehetségstratégiájukat.

Client voices

"This is exactly what we expect from a service provider!"Lydwina von der Grün,
Sparkasse Nürnberg

Karrierfejlesztés fiatal szakembereknek

A cut-e készített egy önirányított karrier-navigátort a Deutsche Bahn számára, mely elemzi a fiatal munkavállalók preferenciáit, attitűdjét és érdeklődését, és lehetséges karrierút lehetőségeket kínál számukra a vállalaton belül.

„Szerettünk volna egy olyan eszközt készíteni, ami segít nekünk, hogy átláthatóságot biztosítsunk az alkalmazottainknak, és így segít a tehetségeket a vállalatnál tartani.”

Referencia projektjeink a fejlesztés és megtartás területén

Predict engagement to improve retention

Research shows that an employee’s personality can have a big influence on how engaged they are at work. In other words, some people are just “wired for engagement.”

This white paper discusses the specific personality traits that are related to higher levels of employee engagement, which can in turn lead to advantages for your organisation. To learn more about the specific personality traits associated with engagement and how to incorporate engagement into your hiring processes, order your free white paper below.

Prediktív elemzés a fejlesztéshez

Önökkel együtt azonosítjuk az üzlet szempontjából kulcsfontosságú viselkedési jegyeket, a jövőre nézve bebiztosítjuk a kompetenciamodelljeiket, és mélyelemzést végzünk a fejlesztési utak megtervezéséhez – személyekre, csoportokra, részlegekre és vállalati szintre szabva.

A fejlesztésre szolgáló riportok úgy vannak tervezve, hogy visszatükrözzék a validált kompetenciamodelleket, melyek az Önök kulcs munkaköri profiljaihoz kapcsolódnak. A riportokat lehet úgy szerkeszteni, hogy alkalmasak legyenek az önálló értelmezésre, lehetővé tegyék az önvezérelt tanulást és fejlődést, vagy beágyazhatóak legyenek egy támogató programba.

A riportok azonnal elérhetőek az értékelés kitöltése után, s úgy vannak tervezve, hogy visszatükrözzék az Önök kompetenciamodelljét és magát a vállalati nyelvezetet is. Riportjaink különböző nyelvi változatokban generálhatóak, függetlenül attól, hogy a tesztelés milyen nyelven történt – ezáltal támogatva a nemzetközi csapatok munkáját és a fejlesztési tevékenységeket.

Nyereségesség növelése a Transcomnál hatékonyabb toborzás révén

Megnövekedett nyereségesség a Transcomnál a megtartásra fókuszálva a call centeres munkatársak kiválasztásánál. A Transcom globális felhasználóélmény specialista, mely ügyfélszolgálattal, értékesítéssel, technikai támogatással és kredit menedzsment szolgálattal kapcsolatos megoldásokat kínál a vállalatoknak a kapcsolattartó központjaik és az otthon dolgozó ügynökeik kiterjedt hálózatán keresztül. Miután megállapítást nyert, hogy a teljesítmény legerősebb prediktora a vállalatnál eltöltött idő hossza, a cut-e és a Transcom együtt kifejlesztett egy személyiséget és képességeket mérő profilt, mely arra törekszik, hogy megjósolja a személy eltávozási szándékát.

Az eredmények alapján, csupán a legmagasabb tesztpontszámokat elérő legjobb 10%-ot kiválasztva - akik legjobban illeszkednek a cut-e személyiség és képességprofiljához -, annak a valószínűsége, hogy ők tovább maradnak a cégnél, mint a jelöltállomány többi tagja, 130%-kal nagyobb. Tekintettel arra, hogy a szolgálati idő hossza erősen korrelál a teljesítménnyel, ez azt jelenti, hogy ezek a jelöltek jobban fognak teljesíteni a munkakörben. Az eredmények arra is rámutatnak, hogy ha a Transcom azokat a jelölteket választja ki a tesztpontszámaik alapján, akik hajlamosabbak a cégnél maradni, mint elmenni, a kiválasztottak várható átlagos szolgálati ideje 50%-kal több lesz. A Transcom elvárásai alapján a szolgálati idő kérdésének beemelése a kiválasztási folyamatba nagymértékben megnöveli a nyereségességet is – mérhető és megismételhető módon.

White Paper: Predicting who will be a successful expatriate

Sending employeed to live and work abroad involves a significant expense, so organisations have to look beyond the technical skills of candidates and ensure that they are choosing the right people for the right reasons.

Read this report to get a close look at previous research and a recent study, as well as a best practice model for predicting success as an expatriate.

A Burger King megduplázza a megtartási arányt

A megtartási arány megduplázódott a felgyorsított Vezetőfejlesztési Programban, miután bevezették a cut-e képesség- és személyiségértékelését a kulturális összehangolás biztosítása érdekében.
 

 • A kihívás: vezetők kiválasztása, akik készek merész döntéseket hozni a jövőre vonatkozóan
 • A megoldás: finoman összehangolt értékelési folyamat, mely a készségekre és a kulturális illeszkedésre helyezi a hangsúlyt
 • A végeredmény: megnövekedett megtartás és gyors előléptetés – ez mind a megfelelő kiválasztási döntések eredménye

A 360 fokos visszajelzés fókuszpontot biztosít a fejlesztéshez

A 360 fokos visszajelzés kijelöli a fejlesztésre szoruló kulcsfontosságú területeket. Összegyűjti az információkat az egyenrangú kollégáktól, ügyfelektől és menedzserektől, s mindezt kombinálja a fókusz személy saját magáról alkotott nézetével, hogy szerinte milyen változtatásokat kellene véghezvinnie. A mi online 360 fokos eszközünk  teljesen testreszabható, akár saját vállalati márkájuk elemei és vállalati kompetenciáik is beépíthetőek, hogy saját sztenderdjeikhez és benchmarkjukhoz hasonlíthassák az eredményeket.

De mi sokkal többet kínálunk, mint csupán a 360 fokos visszajelzést a fejlesztés beindításához. Személyiség-kérdőíveink olyan fejlesztést támogató riportokkal járnak, melyek kihangsúlyozzák azon területeket, ahol a kompetenciák fejlesztésre szorulnak.

A tanulás és fejlesztés támogatása a gamifikáció segítségével

A gamifikációs technika és technológia alkalmazása a fejlesztések során növelheti az elkötelezettséget. Nemcsak hogy a kezdetektől vonzóbbá teheti az e-learning és online programokat, de a jutalomgyűjtés, a szintlépés és egyéb játékfunkciók hozzáadása esetén az alkalmazottak jobban vonzódnak a képzési és fejlesztési tevékenységhez, abban szívesebben vesznek részt, mélyülnek el, és valószínűleg gyakrabban fognak visszatérni hozzá.

A példák közé tartozik a pontok adása a képzés vagy egyes feladatszintek sikeres teljesítéséért, a képernyő vagy a játékok különböző részeinek feloldási képessége, vagy a zsetonok gyűjtése a különböző készségek elsajátításáért vagy a tudás megszerzéséért.

A menedzseri csapatok hatékonyságának növelése

Az effect nevű eszközünk betekintést nyújt a vezetői csapatok erősségeibe és fejlesztésre szoruló területeibe, konkrét javaslatokat kínálva, hogy hogyan javíthatják a hatékonyságukat.

Az utóbbi 40 év kutatásai a menedzseri csapatok működéséről, illetve saját kutatásaink a norvég és dán vezetői csapatokról a következő kérdéseket vizsgálták meg:

 • Milyen eredményeket hoznak a hatékony menedzsment csapatok?
 • Mely tényezők befolyásolják ezen eredmények minőségét?
 • Milyen kérdéseket kell feltennünk ahhoz, hogy mérni tudjuk a menedzsment csapatok eredményeinek minőségét és azokat a tényezőket, melyek befolyásolják ezen eredményeket?

Az effect online eszköz a cut-e és a Bang & Midelfart közötti együttműködés eredménye, mely segít mérni és fejleszteni a menedzsment csapatok hatékonyságát. Ez egy tudományos kutatásokon alapuló online kérdőív, mely felméri, hogyan funkcionálnak a vezetői csapatok 27 tényező mentén, melyek mutatói vagy nélkülözhetetlen elemei a menedzsment csapatok által elért eredményeknek.

A végeredmény egy sor olyan javaslat, mely feltünteti a menedzsment csapat öt legjelentősebb erősségét, továbbá öt olyan területet, melyen érdemes javítani a csapat hatékonysága érdekében. Az erősségek és gyengeségek abból az öt tényezőből származnak, melyek a legmagasabb és legalacsonyabb átlagos pontszámot kapták, a vezetői csapat tagjainak értékelései alapján.

Egyéni professzionális fejlesztés

Hogyan vehetjük rá alkalmazottainkat, hogy felelősséget vállaljanak saját fejlődésükért, és ezáltal erősítsék a vállalatot?

A cut-e segít Önöknek, hogy támogathassák munkatársaikat az önirányított HR fejlesztésen keresztül.

 • A személyes és szakmai fejlődésért érzett felelősség igazán ott ragadható meg, ahová tartozik: az egyénen belül. A HR feladata, hogy támogassa a dolgozókat és vezetőket a személyes fejlődésükben.
 • A fejlődés, növekedés érdekében a dolgozóknak és vezetőknek behatóan ismerniük kell saját erősségeiket és fejlesztendő területeiket, értékeiket és ambícióikat. A cut-e innovatív módszereket kínál az online értékelésre, mellyel támogatja az embereket, hogy az üzlet szempontjából kulcsfontosságú kompetenciáikat fejleszthessék.

A Commerzbank felelősséggel ruházza fel embereit a személyes fejlődésük érdekében

A Commerzbanknál nemrégiben végzett vállalati felmérés szerint a munkatársak részéről megnövekedett az igény a felhatalmazásra és a felelősség egyértelmű kultúrájára, mely lehetőséget ad a menedzsereknek és a közvetlen beosztottaknak a nagyobb autonómiára a hatékony eljárások létrehozása érdekében.

Az innovatív és jövőorientált HR Fejlesztési csapat szeretett volna megfelelni ennek a kihívásnak, támogatva a visszajelzés és teljesítmény kultúráját. Ennek alapjaként szerettek volna biztosítani a menedzsereiknek egy eszközt a közvetlen beosztottjaik rendszeres potenciál-felméréséhez és karriertervezéséhez. Az eljárásban garantálni kellett, hogy a közvetlen beosztottak rendszeresen kapjanak visszajelzést a teljesítményük és a bennük rejlő potenciál szempontjából, és hogy az egyéni fejlesztési tervek kapcsán kölcsönösen egyetértsen mindkét fél. A Commerzbank emberi erőforrás részlege különösen fontossá vált ebben a folyamatban olyan kulcstényezők mentén, mint a kimagasló professzionalizmus és ügyfélorientáltság. 

 • A kihívás: a fejlesztési igényeknek megfelelő, megbízható eljárás kidolgozása 
 • A megoldás: a munkafolyamatokat integráló online értékelési eszközök tervezése és implementációja
 • A végeredmény: javuló teljesítmény és jobb dolgozói elégedettségi értékelések

cut-e termékkereső

Keressen több mint 40 különböző online pszichometriai eszközünk között, hogy megtalálja az igényeinek megfelelő tesztet vagy kérdőívet.
Keresés
Téma szerint
Instrument
Kapcsolat

Hívjon minket

vagy lépjen velünk kapcsolatba itt

Iratkozzon fel: talentNews